fbpx
Kazım Özalp, Atatürk'ün silah arkadaşı, Milli Savunma Bakanı. (Anılar, Belgeler)

Atatürk’ün silah arkadaşı,
Milli Savunma Bakanı,

TBMM Başkanı

Kâzım Özalp

Anılar – Belgeler

Saygı ile zikretmek mecburiyetindeyim ki; doğrudan doğruya askeri harekat ile ilgili ve bunu izhar ve idareye memur olan her üç kişi de benimle tamamen hemfikirdiler.

Zikretmek mecburiyetindeyim ki; aynı kuvvet ve kanaatle bana katılan bu kişilerden birisi sayın Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa Hazretleridir. Diğeri Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ve üçüncüsü de Müdafaa-ı Milliye Vekili Kâzım Paşa Hazretleridir.

Mustafa Kemal Atatürk
TBMM, 4 Ekim 1922 (Atatürk’ün S. D. I. s.256)

Kâzım Özalp, 1908’de İttihat ve Terakki’nin Rumeli hareketlerinde, Serez bölgesinde bir yıldız gibi parladı. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı’nda askeri hizmet kademelerinde daima takdir kazanarak yer aldı. Savaştan sayılı bir tümen kumandanı olarak çıktı.

Milli Mücadele’nin ilk gününde kesin karar ile hizmet yolunu tuttu. Balıkesir bölgesinde Kuvayı Milliye hareketlerinin toplayıcı ve ümit verici büyük yuvalarından birini kurdu. Milli Mücadele’nin büyük meydan savaşlarında, askeri tarihte yeri olan zaferler kazandı. Sakarya’da düşman cephesini bozan ilk önemli zafer, Duatepe’dir ve O’nun eseridir.

Sakarya’dan sonra Özalp, Milli Savunma Bakanı olarak Büyük Taarruz ordusunun hazırlığına katıldı. Özalp’in bu görevi yeni Türk ordusunun kuruluşunda çok önemli bir dönemdir.

Özalp, on yıla yakın çok hareketli ve devrimci bir siyasi dönemde TBMM Başkanlığı yaptı. Bu süre içinde onurlu ve saygın olarak büyük hizmetlerde bulundu.

Çok partili dönemde de siyasi hayatımızın, daima düşüncelerine muhtaç olduğumuz ve son güne kadar düşüncelerinden yararlandığımız aydınlık verici bir yıldız olmuştur. Özalp’in geniş görüşü hiç daralmamış ve fikirleri benim için daima uyarıcı ve aydınlatıcı etki yapmıştır.

İsmet İnönü
Ulus gazetesi, 7 Haziran 1968, s.1

Ayrıntılı bilgi:

Boyut:
Sayfa sayısı:
Basım yeri:
Basım tarihi:
ISBN:
Cilt:
Kağıt:
Baskı:

16.5 x 23.5 cm
(XVI + 528) 544 sayfa
İstanbul
Şubat 2011 (I. Baskı)
978-605-89428-5-1
İplik dikişli, kuşe 350 gr.
Mat kuşe, 90 gr.
4 renk, CTP baskı.

Yeni baskı çıktığında haberdar olun…