İzmit Mutasarrıflığı

Vital Cuinet

ISBN: 978-605-63079-0-4

1. Baskı: Mayıs 2012

Açıklama

Ayrıntılı bilgi

Vital Cuinet’nin La Turquie d’Asie adlı eserinde İzmit Mutasarrıflığı

Vital Cuinet tarafından hazırlanan La Turquie d’Asie, Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyoekonomik durumunu inceleyen en önemli kaynaklardan biri. 1890’lı yıllarda Osmanlı vilayetlerini istatistik verilerle tanıtıyor. Dört büyük ciltten oluşan La Turquie d’Asie, 1880-1892 yılarında hazırlandı. 1890-1894 yıllarında Ernest Leroux tarafından Paris’te basıldı. La Turquie d’Asie, Osmanlı Padişahı Abdülhamid, hükümet ve Osmanlı aydınları tarafından beğenilen ve kaynak olarak kullanılan ciddi bir eser. Bu önemli eseri meydana getiren Vital Cuinet padişahın Mecidi nişanı ve Liyakat Madalyası’yla taltif edildi. Abdülhamit’in irade-i seniyyesiyle eserin Osmanlıca’ya çevirisine karar verildi. Fransızca tercümanlardan oluşan bir heyet teşkil eden Vital Cuinet eserin çevirisini başlattı. Ancak bir süre sonra hastalandı ve 6 Eylül 1896 tarihinde vefat etti. Vital Cuinet’nin zamansız vefatı nedeniyle eserin çevirisi yarım kaldı. La Turquie d’Asie adlı eserin 1896 yılında yapılan çeviri girişimi, aradan geçen 116 yıldır ne yazık ki gerçekleştirilemedi.

İzmit Mutasarrıflığı bölümü, La Turquie d’Asie’nin IV. cildinde yer alıyor. 1890’lı yıllara ait bir dönemin iktisadi ve sosyal envanterini aktaran La Turquie d’Asie geniş kapsamlı bir çalışmadır. Osmanlı vilayetlerini tanıtan devlet salnamelerindeki bilgilerin eksik kısımlarını tamamlayıcı niteliktedir. La Turquie d’Asie açıklamalı ve ayrıntılı istatistik verileriyle yerel tarih araştırmacıları için vazgeçilmez bir başvuru kaynağıdır.

Boyut:

Sayfa sayısı:

Basım yeri:

Basım tarihi:

ISBN:

Cilt:

Kağıt:

Baskı:

16.5 x 23.5 cm

(8 + 88) 96 sayfa.

İstanbul

Mayıs 2012

978-605-63079-0-4

İplik dikişli, kuşe 350 gr.

Mat kuşe, 135 gr.

4 renk, CTP baskı.

Demkar Yayınevi

Cumhuriyet Mahallesi, Nakiye Elgün Sokak, No: 32/3,

34380 Osmanbey, Şişli - İSTANBUL

Tel: (0 212) 241 39 41 - post@demkaryayinevi.com